Novi aktivizam umesto nove mobilizacije

21749382_b1Beograd, 15. oktobar 2014. – Danas je u Sava Centru održana debata pod nazivom „Civilno društvo: Nova mobilizacija“, kojom su Građanske inicijative obeležile 18 godina postojanja. Na debati su govorili Miljenko Dereta, Žarko Puhovski i Milan Podunavac kao osnivači Građanskih inicijatva, a diskusiji su se priključili i mnoge druge važne ličnosti iz civilnog sektora.

„Ono što je od najveće važnosti jeste da u većoj meri treba da slušamo jedni druge, da budemo okrenuti jedni drugimai da koristimo resurse koje smo stvorili, ne samo svoje, već i drugih organizacija. Civilno društvo se sada nalazi na prekretnici i samo zajednički aktivizam i zajednički ciljevi mogu dovesti do neophodne transformacije“, rekla je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

Na debati su pokrenuta brojna pitanja o novom položaju civilnog društva, prevashodno ona koja se tiču novog aktivizma, ponovne mobilizacije i podrške građana.

„Kao i u prirodi, i u civilnom društvu postoje prirodni procesi. Najpre si zelen, pa postaješ zreo i na posletku truliš. Taj proces treba ispratiti i u civilnom sektoru – vreme je da se one organizacije i aktivisti koji su truli odstrane i zamene onima koji su mladi i koji će tek da sazrevaju“, istakao je Žarko Puhovski.

Posebna pažnja posvetila se pitanjima samoodrživosti organizacija civilnog društva, promenama u njihovoj komunikaciji, reprezentaciji i vidljivosti, a svi prisutni su se složili da su nove okolnosti u kojima se civilno društvo našlo prilično zahtevne, te da je potrebna dubinska promena u radu čitavog civilnog sektora.

Građanske inicijative osnovane su 1996. godine sa misijom jačanja građanskog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i demokratskih vrednosti, kao i podrške aktivnom građanstvu. Građanske inicijative nastavljaju da kroz svoje programe, projekte i aktivnosti rade na svojoj viziji, a to je društvo jednakih i aktivnih građana koje samo odlučuje o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava.