Novi partneri za novu AKT fazu

Beograd, 5. jun 2024.

Posle detaljne i dubinske analize pristiglih prijava na poziv za učešće u AKT-2 programu podrške, izabrano je 30 partnerskih organizacija građanskog društva (OGD), koje će u naredne dve i po godine dobiti podršku AKT projekta za dalji razvoj.

Slaganjem velike AKT slagalice, na kojoj je svaka OGD dobila svoj deo simbolično smo prikazali koliki je značaj partnerstva koje je danas i zvanično započelo i kako samo zajedničkim radom, međusobnom povezanošću i podrškom može biti unapređeno civilno društvo u Srbiji.

Sala Envoj konferencijskog centra bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a među brojnim zvanicama bili su predstavnici svih 30 novoizabranih partnerskih OGD, kao i predstavnici Ambasade Švajcarske, institucija Republike Srbije, diplomatskih predstavništava i međunarodnih donatorskih organizacija, kao i timovi konzorcijumskih partnera u projektu Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT – Građanskih inicijativa i Helvetas Swiss Intercoperation.

„Danas ne potpisujemo sporazum o saradnji, već gradimo partnerstvo, a cilj je unapređenje građanskog društva u Srbiji. Našim novim partnerskim organizacijama civilnog društva moja poruka je vrlo direktna i jasna – kroz zajedničke napore i viziju možemo da ostvarimo smislen uspeh, a vaša uloga je od ključnog značaja”, poručio je Rihard Koli, šef saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji.

Konačnom izboru 30 partnerskih organizacija prethodio je javni poziv na koji su se prijavile 154 OGD, nakon čega je usledio proces pažljive selekcije i procene njihovih kapaciteta da u svojstvu partnera budu uključeni u AKT projekat. Trinaest odabranih organizacija je iz Beograda i 17 iz ostalih gradova širom Srbije.

„Građansko društvo je kamen temeljac globalne zajednice. Cilj Helvetasa i Građanskih inicijativa, jesu čvrsto partnerstvo i saradnja sa ovim partnerskim organizacijama sa ciljem da doprinesu da civilno društvo u Srbiji ostvari merljiv i vidljiv napredak“, rekao je Matias Her, direktor Helvetasa za Istočnu Evropu.

Kroz nefinansijsku i finansijsku podršku AKT projekat će sa partnerskim OGD intenzivno raditi na razvoju i jačanju njihovih kapaciteta, u cilju uspešnijeg vođenja zagovaračkih procesa, razvijanja baze podrške, uspostavljanja tematskih mreža sa drugim organizacijama i izgradnje boljeg imidža u lokalnoj zajednici i šire.

„Naše zalaganje za promene često je teško, ali toj borbi nema kraja. Zato je važno da se dalje razvijamo i učimo jedni od drugih. Na taj način postajemo snažniji, a jedinstvo i saradnja sektora biće ključni u tome, rekla je Ksenija Nikić, menadžerka programa za jačanje kapaciteta iz Građanskih inicijativa.

Svaka OGD koja je postala partner može očekivati finansijsku podršku u maksimalnom iznosu do gotovo 6 miliona dinara. Nefinansijska podrška se ogleda u razvoju i jačanju organizacionih kapaciteta na osnovu procene potreba, uz intenzivnu podršku mentora i kroz različite i neophodne obuke prilagođene svakoj pojedinačnoj organizaciji.