Novi zakon – novi rizici za privatnost građana

Beograd, 16. januar 2018. godine   

                                 Preuzmite  Zajednički komentar na Nacrt ZZPL

Saopštenje

Organizacije građanskog društva posvećene zaštiti ljudskih prava i sloboda u Srbiji poslale su zajednički komentar na predloženi Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pozivajući nadležno Ministarstvo pravde da radnoj grupi vrati na doradu odredbe kojima se uređuje obrada ličnih podataka u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionalnoj bezbednosti. Zajednički komentar podržalo je 14 organizacija civilnog društva.

Namera predlagača da se u opšti propis o pravima i obavezama koje zadiru u temeljna ljudska prava, integriše i poseban režim obrade podataka u okviru službi koje se bave istragom krivičnih dela, izvršenjem krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti- sprovedena je na konfuzan i nerazumljiv način, rasipanjem posebnih odredbi kroz tekst čitavog zakona umesto grupisanjem u zasebno poglavlje. Takođe, niz ovih odredbi upućuju na druge, postojeće ali i još nepostojeće norme, što predloženi Nacrt unapred osuđuje na doprinos pravnoj nesigurnosti i nerazumevanju prava i obaveza.

U ovom delu, značajnom za regulisanje prava osumnjičenih i okrivljenih lica ali i opšte populacije u slučajevima pretnji po nacionalnu bezbednost, predloženi Nacrt ne precizira na koje se nadležne organe ove odredbe odnose, kao i neke od njihovih obaveza – poput vremenskog perioda u kom je dozvoljeno čuvati podatke o ličnosti.

Stoga organizacije građanskog društva pozivaju Ministarstvo pravde i radnu grupu angažovanu na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da ovim rešenjima posvete više pažnje u cilju izgradnje pravne države i pravičnog društva. Smatramo da bi, metodološki i strukturno, bilo neophodno da se ovaj poseban tip obrade reguliše unutar posebne glave zakona, čime bi se znatno rasteretila pravila o opštem režimu obrade podataka, te uspostavio jasniji pravni okvir i omogućila bolja zaštita privatnosti i podataka o ličnosti.

Potpisnici:
1. SHARE Fondacija
2. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
3. Centar za evroatlantske studije (CEAS)
4. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
5. Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
6. Autonomni ženski centar, Beograd
7. Link plus
8. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
9. Beogradski centar za ljudska prava
10. Centar za praktičnu politiku
11. Fondacija Centar za demokratiju
12. Asocijacija onlajn medija (AOM)
13. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
14. Građanske inicijative