Obaveštenje o korišćenju pečata u platnom prometu

Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama.  Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima.  Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 82/17, a stupa na snagu 01.10.2017.

U skladu sa navedenom Odlukom NBS, propisani su izgledi naloga za uplatu, isplatu i prenos sredstava, tako da pečat više nije obavezan element. Ukoliko želite da poslujete sa bankom bez pečata u obavezi ste da podnesete Zahtev u vezi korišćenja pečata i dostavite nove popunjene kartone deponovanih potpisa (KDP) lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, bez pečata na KDP, Vašoj poslovnoj banci. Svaka poslovna banka će, najverovatnije,  imati svoju formu Zahteva, kao što svaka banka ima formu kartona deponovanih potpisa (KDP).  Za bliže informacije o pomenutim dokumentima, pratite veb portle Vaših poslovnih banaka ili kontaktirajte svog bankarskog savetnika.

Odluku NBS možete pogledati OVDE.