Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Beograd, 6. decembar 2018. godine –  

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava
Ponedeljak, 10. decembar 2018. godine sa početkom u 12 časova
Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd

 

Pozivamo Vas na svečano obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u ponedeljak, 10. decembra od 12 časova, u Kući ljudskih prava i demokratije. Tom prilikom, u Kući ljudskih prava biće organizovana dva događaja:

Građanske inicijative
Poziv na okrugli sto

Predstavljanje analize „Udruženja građana: Prostor za delovanje 2014-2018“

 

Građanske inicijative Vas pozivaju na okrugli sto na kom će biti predstavljena analiza “Udruženja građana: Prostor za delovanje 2014-2018” u ponedeljak, 10. decembra 2018. u 12 časova u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u poslednjih 5 godina. Ove godine, prvi put nakon demokratskih promena 5. oktobra 2000, zabeleženo je značajno derogiranje pravnog okvira za rad civilnog društva kroz usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a nove pretnje pojavljuju se u vidu Prednacrta Građanskog zakonika i mogućih mera u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Analiza se bavi osnovnim slobodama neophodnim za nesmetan rad organizacija civilnog društva – slobodom izražavanja i slobodom okupljanja. U Analizi su predstavljeni i nedostaci i problemi koji se odnose na učešće građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka, institut simuliranih javnih rasprava, nova rešenja koja donosi nedavno usvojeni Zakon o lobiranju, kao i opasnosti koje donose najavljene promene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U ovom periodu uočen je i porast broja fizičkih napada na aktiviste, napada na imovinu, pretnji i pritisaka na članove udruženja građana, kao i kampanja protiv civilnog društva, humanitarnih fondacija i građanskih pokreta u medijima, koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu udruživanja. Poseban deo predstavlja analiza paralelnog civilnog sektora – vladinih udruženja građana koja se koriste za koruptivne radnje i davanje legitimiteta procesima koji se sprovode bez učešća javnosti.

Građanske inicijative ovu analizu predstavljaju na Međunarodni dan ljudskih prava i obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije ljudskih prava ukazujući na kontinuirano kršenje prava na slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja.

Molimo Vas da prisustvo na događaju potvrdite mejlom na ivanat@gradjanske.org
Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju putne troškove.

Kuća ljudskih prava i demokratije
Svečano obeležavanje Dana ljudskih prava, 14:30 časova

 

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava i obeležavanje usvajanja 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Kuća ljudskih prava i demokratije će, i ove godine, najistaknutijim novinarima/kama dodeliti priznanja za odgovorno izveštavanje i podizanje svesti o značaju poštovanja ljudskih prava u medijima u 2018. Ovogodišnje dobitnice nagrade su Jovana Gligorijević i Jelena Milutinović. Svojim novinarskim radom su doprinele širenju svesti u oblasti ljudskih prava.

Ove godine ćemo dodeliti i posebno priznanje Povereniku za infromacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za izvrstan rad i posvećenost u oblasti zaštite I promocije ljudsih prava.

Tokom događaja biće otvorena i izložba “Migracije” umetničke asocijacije Prototip, koja će predstaviti umetničkim izrazom socijalni fenomen migracija.

Nakon svečanosti, koja je otvorena za javnost, biće organizovan koktel.

Agenda – Dan ljudskih prava