Objavljen spisak dobitnika grantova za jačanje lokalnih zajednica u okviru ACT projekta

Beograd, 30. septembar 2020. godine

Odabrano je 6 OGD i neformalnih grupa građana koje će biti korisnice grantova za jačanje lokalnih zajednica u okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT.

Završen je proces selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekta za jačanje lokalnih zajednica i zadovoljstvo nam je da objavimo spisak od 6 organizacija građanskog drustva i neformalnih grupa građana čiji predlozi projekata će biti podržani u okviru ACT projekta.

Ovaj poziv bio je namenjen OGD i neformalnim grupama građana koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

Osim finansijske podrške u maksimalnom iznosu od 350.000 dinara za sprovođenje aktivnosti u lokalnim zajednicama, podržane OGD i neformalne grupe postaće korisnice i posebno dizajniranog i prilagođenog programa razvoja kapaciteta i unapređenja veština i znanja da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese u zajednici.

Da podsetimo, Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica objavljen je 19. juna 2020. godine, a do 20. jula za ovaj vid podrške prijavilo se 65 organizacija i neformalnih grupa građana. Tokom protekla 2 meseca, aplikanti su prošli terensku evaluaciju, temeljnu procenu interne komisije ACT tima, kaoi validaciju donatora – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Čestitamo dobitnicima, zahvaljujemo se svim organizacijama i neformalnim grupama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da pratite naše aktivnosti i da se prijavite na neki od predstojećih poziva.

Pratite sajt ACT projekta za više informacija o svim budućim pozivima.

Spisak 6 OGD i neformalnih grupa građana koje su dobitnice grantova za jačanje lokalnih zajednica:

Rangiranje Naziv OGD / NGG Prosečna ocena Sedište OGD / NGG
1 Udruženje Čuvari Vlasine 8,05 Surdulica
2 Udruženje BaziMili 8,00 Lajkovac
3 Dom omladine Bor 7,90 Bor
4 Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida 7,70 Novi Sad
5 Eco Karma 7,40 Subotica
6 Ženska multietnička grupa Seleuš 7,40 Alibunar