Objavljen spisak OGD koje su prošle prvi krug selekcije za institucionalne grantove

Beograd, 8. jun 2020. godine

U okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo ACT, u naredni krug selekcije Poziva za dodelu institucionalnih grantova prošlo je 49 organizacija građanskog društva.

Na Poziv za dodelu institucionalnih grantova u okviru projekta ACT prijavilo se 200 organizacija građanskog društva. U prvom krugu selekcije, komisija sastavljena od članova ACT tima i Građanskih inicijativa odabrala je 49 OGD koje prolaze u naredni krug selekcije, gde ih očekuje procena organizacionih i programskih kapaciteta od strane terenskih evaluatora.

Čestitamo svim organizacijama koje su prošle u 2. krug selekcije, a ostale organizacije želimo da ohrabrimo da prate naše projektne aktivnosti, pogotovu predstojeća dva poziva za dodelu grantova.