Obuka za nastavnike „Učenici promišljaju, a vi?“

Građanske inicijative će 19. i 20. septembra organizovati obuku za nastavnike pod nazivom „Učenici promišljaju, a vi?“.

Međunarodni program građanskog obrazovanja Promišljanje u demokratiji (Deliberating in a Democracy) je osmišljen sa ciljem da unapredi učenje i nastavu o opšte društvenim problemima i demokratskim principima, da poboljša kvalitet obrazovanja i omogući razumevanje društvenih promena u realnom društvenom kontekstu u kojem učenici/ce odrastaju i time podstakne njihovo svrsishodno angažovanje. Program obuke nastavnika/ca osmišljen je i sa ciljem da se promišljanje razume i postavi kao proces učenja i izgradnju kompetencija koje se odnose na veštine kritičkog razmišljanja koje su u osnovi svake zdrave demokratije i njene obrazovne politike.

Pozitivna iskustva nastavnika/ca i učenika/ca (njih preko 3000) podstakla su kreiranje programa stručnog usavršavanja Učenici promišljaju, a vi? koji je akreditovan i nalazi se u

  • Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu
  • pod rednim brojem 868 (oblast Izborni i fakultativni predmeti)
  • svrstan je u prioritetnu oblast (1) jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem
  • u skladu sa novim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br 13/2012 i 31/2012) pohađanjem ovog programa razvijaju se – KOMPETENCIJE ZA PODRŠKU RAZVOJU LIČNOSTI UČENIKA (K3)

Program je namenjen nastavnicima predmetne nastave i opšteobrazovnih predmeta –koji rade u gimnaziji, srednjoj stručnoj škola, školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, školi za obrazovanje odraslih, srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta, stručnim saradnicima u školi i donosi 16 bodova SU

Usled velikog interesovanja za obuku a ograničenog broja polaznika/ca po obuci (25- 30), molimo Vas da popunite prijavni formular, kako bismo formirali grupe optimalnog obima i obezbedili kvalitetne uslove za njihov rad. Potrebno je da popunjeni formular pošaljete putem e mejla na djurdja@gradjanske.org do 14. septembra 2015. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa obukom možete pronaći na ovom linku.

Obuka će biti održana u Beogradu u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije (Kneza Milosa 4).