Obuka za pripadnike manjina o zaštiti od diskriminacije

poverenicatreningBeograd, 20. mart 2015. – (Tanjug) U Kući ljudskih prava i demokratije održana je prva u nizu obuka o diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, a sve u cilju da diskriminaciju uoče i ponuđene mehanizme iskoriste u u borbi protiv nje.

”’Cilj je da radimo sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina i da ih obučimo kako da koriste ono što im zakon omogućava”’, rekao je Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava. Kako je naveo, neophodno je da se predstvnici nacionalnih saveta obuče kako da podnose predstavke poverenici za zaštitu ravnopravnosti, odnosno kako da koriste sve mehanizme koji im stoje na raspolaganju.

Prema njegovim rečima, uočeno je da nije dovoljno razvijena svest o diskriminaciji i mehanizmima za zaštitu od nje. Popović je istakao da vrlo malo njih zna šta im stoji na raspolagajnju i kako se postojeći mehanizmi koriste. ”Nema dovoljno znanja ni u okviru stručnih službi nacionalnih saveta nacionalnih manjina tako da smo odlučili da radimo baš sa njima da bi im ukazali kako je moguće da se podnese predstavka poverenici, da se zaštiti neko konkretno pravo, odnosno ljudi koji su žrtve diskriminacije”’, rekao je Popović dodajući da se nada da će radionice doneti opipljive i merljive rezultate. On je istakao da su tradicionalno najugroženiji Romi, Aškalije i Egipćeni. Navodeći da to nije ništa novo, Popović je rekao da bi osim njih trebalo imati u vidu da i drugi predstavnici nacionalnih manjina s vremena na vreme mogu da dođu u poziciju da budu ugroženi. Kako kaže, uglavnom se tada radi o Albancima, Bošnjacima, ponekad Vlasima.

”Nacionalne manjine u Vojvodini su dosta zaštićenije i veći je stepen njihovog prava, te je zato jedan od zadataka i da se ujednači zaštita različitih nacionalnih manjina”’, rekao je Popović.On je naveo da će u okviru projekta biti organizovano ukupno pet treninga u kojima će učestvovati predstavnici 20 nacionalni saveti. ”’Naš cilj je da radionicu prođe 100 ljudi koji rade u nacionalnim savetima kako bi dobili obuku da mogu konkretno sa poverenicom da se bore protiv diskriminacije”’, rekao je Popović.

Opšti cilj projekta ”Neka ravnopravnost postane stvarnost”, koji sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sa Kućom ljudskih prava i demokratije jeste doprinos jačanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, dok je specifični cilj unapređenje postupka pred poverenikom kao mehanizmom za zaštitu od diskriminacije manjinskih grupa. Po završetku projekta, poverenik će dodeliti sertifikate svim učesnicima koji su prošli kroz treninge i sproveli lokalne kampanje u vezi sa podizanjem svesti zajednice o problemima diskriminacije manjinskih grupa.