Obuka za realizaciju kratkometražnog društveno angažovanog filma

Beograd, 20. novembar 2017. godine – Grupa „Hajde da…“ raspisuje konkurs za mlade (18-30 godina) iz Beograda, koji žele da steknu osnovna znanja kako da svoju ideju pretoče u kratkometražni društveno angažovani film.

Obuka će biti realizovana u periodu od 2. do 6. decembra u Kulturnom centru REX (Jevrejska 16) i vodiće je Ivan Stojiljković i Suzana Krstić. Radionice će trajati po 6 sati tokom svakog od navedenih dana (uz dve kratke pauze).

Organizatori nisu u mogućnosti da pokriju troškove osveženja ili hrane na pauzama, pošto se obuka organizuje bez ikakve finansijske podrške. Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular u kome bi trebalo navesti osnovnu ideju za vaš film. Prijavni formular je potrebno poslati najkasnije do 27. novembra 2017. godine na adresu marko@hajdeda.org.rs.