OCD iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova

Beograd, 07. avgust 2018. godine-

Otvoreno pismo Federiki Mogerini

 

Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova

 

Poštovana gospođo Mogerini,

Organizacije civilnog  društva iz Srbije i sa Kosova Vas pozivaju da se nedvosmisleno izjasnite protiv podele Kosova ili razmene teritorija između Kosova i Srbije na etničkom principu. Sve češći nagoveštaji mogućnosti prekrajanja granica šalju vrlo opasnu poruku, kako građanima Srbije i Kosova, tako i celom regionu, da postoji realna mogućnost legitimisanja opasnog pricipa etničkog vlasništva nad teritorijom – principa koji je ovaj region u nekoliko navrata gurnuo u krvave sukobe.

Ovakav razvoj događaja neminovno bi proizveo lančanu reakciju i u drugim balkanskim državama i doveo do brojnih zahteva za promenama granica na Balkanu, što otvara vrata novim sukobima. Takođe, Srbima i Albancima koji žive na „pogrešnoj strani“, ovim bi se poslala poruka da treba da se presele u „svoju“ etničku državu što bi moglo da dovede do još jednog egzodusa stanovništva na Balkanu.

Organizacije civilnog društva već decenijama pokušavaju da unaprede komunikaciju i saradnju između dve zajednice, misleći pre svega na dobrobit ljudi koji žive u Srbiji i na Kosovu i na budućnost celog regiona. U regionu je neohodno uspostaviti trajni mir i prihvatiti interkulturalnost i multietničnost kao neophodni preduslov razvoja i EU integracija. Etnički čiste države, prevaziđeni model iz 19. veka, ne smeju biti ciljevi ničije politike niti smeju biti tolerisani i podržani od predstavnika međunarodne zajednice.

Organizacije civilnog društva pozivaju sve aktere, domaće i međunarodne, da se aktivno suprotstave pokušajima uvođenja etničkog principa kao vrhovnog u izgradnji država na Balkanu. Svaka država koja počiva na diskriminaciji i podeli građana po bilo kojoj osnovi unapred je osuđena na propast. Društvo koje se razvija na vrednostima suprotnim poštovanju osnovnih ljudskih prava osuđeno je na nacionalizam, izolaciju i besperspektivnost. Sve više mladih ljudi već napušta naše države, a teritorije za koje se nacionalne i političke elite danas grčevito bore ostaće bez pokretačkih demokratskih snaga.

Organizacije civilnog društva pozivaju međunarodno zajednicu, ali pre svega vlasti u Srbiji i na Kosovu da se tokom pregovora posvete stvaranju najboljih mogućih uslova za život svih stanovnika Kosova (uključujući slobodu kretanja, poslovanja i međunarodne saradnje), obezbeđivanju pretpostavki da se zločini iz prošlosti više nikad ne ponove (uključujući pronalaženje nestalih kao primarni zadatak za obe države) i stvaranju uslova za razvoj pravnih i demokratskih sistema vlasti na Kosovu i u Srbiji. Samo takvi pregovori su garancija za bezbedan i dostojanstven život svih ljudi bez obzira na nacionalne ili bilo koje druge različitosti.

Centar za praktičnu politiku

Građanske inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava

YUCOM

Beogradski centar za ljudska prava

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska  prava

InTER

Sandžački odbor za ljudska prava

Kulturni centar Damad

Urban In

Akademska inicijativa Forum 10

Centar za nove medije Liber

Centar modernih veština

Dijalog Valjevo

Generator Vranje

Udruženje žena Peščanik

UG Za zdravu opštinu Stara Pazova

Centar za ljudska prava Niš

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Integra Pristina

Syri i Visionit

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo

GAIA Kosovo

NVO Aktiv

Let’s Do It Peja

CRDP

STIKK

IKS

Kosovo Association Chopin

Lumbardhi Foundation

Centre for Social Groups Development– CSGD

CDF

Trentino con il Kossovo

Kosovo Women’s Network

Kosova Democratic Institute

X40-bunarfest

Numismatic association “Demastion”

Disability Development Centre