ODABRANI PROJEKTI ZA URGENTNU PODRŠKU U OKVIRU ACT PROJEKTA

Beograd, 30. decembar 2020. godine – Nakon završnog procesa selekcije, od pristiglih 79 projekata odabrano je 16 projekata koji uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija u okviru ACT projekta.

Spisak dobitnika:

 • Dnevni list Danas, Beograd
 • Ujedinjeni protiv Covida, Beograd
 • Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika, Kragujevac
 • Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
 • Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca, Beograd
 • City SMART Club o.d. Niš
 • Fondacija “Sloboda štampe”, Senta
 • Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, Beograd
 • Udruženje romskih studenata Novi Sad
 • Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity, Beograd
 • Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar
 • Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak
 • Centar za edukaciju i transparentnost, Pančevo
 • Zaječarska inicijativa
 • Organizacija Aktivista REFORMA / PreshevaPRESS, Preševo
 • Svetionik, Novi Pazar

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Dobitnicima čestitamo i zahvaljujemo se svim organizacijama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da nas pratite na zajedničkom putu.

Za informacije o ostalim pozivima pratite sajt projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT.