14 Dec ODBOR ZA KULTURU I INFORMISANJE POKUŠAVA DA PONIŠTI LEGITIMNO GLASANJE ZA NOVOG ČLANA SAVETA REM!

Saopštenje za javnost

Povodom izbora predstavnika građanskog društva za Savet REM (Regulatornog tela za elektonske medije)

Ovlašćeni predlagači, 21 organizacija koja se bavi slobodom izražavanja i zaštitom prava dece, zahteva da skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da poštuje Zakon o elektronskim medijima i usvoji kandidature Milana Antonijevića i Snežane Stojanović Plavšić za članstvo u Savetu REM.

Juče popodne (četvrtak, 10. XII 2015.) na sastanku koji je prema propisima sazvao skupštinski Odbor za kulturu i informisanje, ovlašćeni predlagači za predstavnika građanskog društva u Savetu REM (Regulatornog tela za elektronske medije) sastali su se u Narodnoj skupštini Republike Srbije da predlože 2 kandidata između kojih će potom narodni poslanici na plenarnoj sednici izabrati novog člana Saveta REM. Kandidate su predložile organizacije koje se, kako zakon nalaže, bave slobodom izražavanja i zaštitom prava dece.

Od 39 pozvanih predlagača, na sastanku je učestvovalo 38, i regularno glasalo za verifikovanih 8 kandidata. Na sastanku je prvo usvojen način glasanja, tj. da svaka organizacija glasa za po 2 kandidata. Rezultati glasanja su:

Snežana Stojanović-Plavšić, dečiji psiholog iz Leskovca – 22 glasa

Milan Antonijević, direktor, YUKOM iz Beograda – 21 glas

Goran Peković, profesor FDU iz Beograda – 16 glasova

Na kraju sastanka svih 38 organizacija je potpisalo zapisnik koji je vodila nadležna služba Odbora za kulturu i informisanje. Nije stavljen ni jedan prigovor na tok glasanja, a postoji tonski zapis celog sastanka i glasanja. Neke organizacije iskoristile su su zakonsko pravo i glasale za po 2 kandidata, dok su druge glasale samo za po jednog kandidata.

Na jutrošnjoj (petak, 11. XII 2015.) sednici Odbora za kulturu i informisanja raspravljalo se o prigovorima koji su u međuvremenu stigli od sporstkih udruženje čiji je kandidat Goran Peković (sadašnji član Saveta REM, koji se kandidovao za drugi mandat). Odlučivanje Odbora o ovim prigovorima, samo na osnovu žalbi podnosilaca čiji je kandidat legalnim glasanjem završio na trećem mestu (i neće ući u skupštinsku proceduru tj. više nema šansu da bude izabran u Savet REM) pokazuje bahatost rada pojedinih članova Odbora, kao i odbijanje mogućnosti da makar jedan autentičan i legitimno izabran predstavnik građanskog društva uđe u ovo telo, najodgovornije za regulaciju rada elektronskih medija u Srbiji.

Mi potpisnici ovog saopštenja (21 organizacija) koji smo ubedljivom većinom izabrali 2 kandidata za člana Saveta REM, nismo o ovim prigovorima ni obavešteni, niti pozvani da se izjasnimo o navodima, koje smatramo neosnovanim i zlonamernim.

Svi potpisnici ovog saopštenja zadovoljavaju sve zakonske uslove ovog konkursa, kao i izabrani kandidati.

21 eminentna organizacija, sa velikim iskustvom u oblasti slobode izražavanja i zaštite prava dece, zahtevaju da se priznaju rezultati jučerašnjeg glasanja i da Skupština Srbije u propisanom roku odluči da li novi član Saveta REM postaje Snežana Stojanović-Plavšić ili Milan Antonijević.

O kvalitetu rada g. Pekovića u RRA/REM se na ovom mestu nećemo izjašnjavati, a verujemo da bi to mogla biti posebna tema.

Organizacije:

 1. Humanitarna organizacija Dečje srce, Beograd
 2. Društvo za razvoj dece i mladih Otvoreni klub Niš
 3. Dečiji centar Mali princ, Beograd
 4. Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama Naši snovi, Valjevo
 5. Udruženja građana Šansa
 6. Udruženje Grupa za decu i mlade Indigo
 7. Savez MNRO Srbije
 8. Centar za prava deteta, Beograd
 9. Duga, Ada
 10. Udruženje za pomoć MNRO, Trstenik
 11. Neksus, Vranje
 12. Balkanska istraživačka Mreža BIRN, Beograd
 13. Medijski centar BETA, Beograd
 14. SHARE Fondacija, Novi Sad
 15. Novosadska novinarska škola
 16. UG Roditelj
 17. Građanski fond Panonija
 18. Beogradski fond za političku izuzetnost
 19. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, Beograd
 20. UG Za demokratiju i građanska prava Građanske inicijative, Beograd
 21. Centar za istraživanje, Transparentnost i odgovornost CRTA, Beograd