Odbor za kulturu informisanje grubo krši Poslovnik o radu i Zakon o elektronskim medijima

Beograd, 01.GI srpmart, 2016.godine – Građanske inicijative još jednom pozivaju Odbor za kulturu i informisanje da se ponaša u skladu sa svojim ovlašćenjima i postojećim procedurama. Održavanje sednice Odbora na koju nisu pozvani ni predstavnici opozicije, ali ni članovi stranaka koje čine Vladu, a koji se protive ovakvim odlukama Odbora, predstavlja grubo kršenje Poslovnika o radu Skupštine Srbije. Takođe, odluka doneta na ovoj sednici – da se uputi  poziv Skupštini da ne odlučuje o predstavnicima civilnog društva u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije – predstavlja nastavak kršenja Zakona o elektronskim medijima.

Odbor za kulturu i informisanje uputio je obaveštenje Skupštini Srbije u kome traži da se iz dnevnog reda Skupštine Srbije izbaci tačka koja se odnosi na listu kandidata za izbor člana Sveta Regulatornog tela za elektronske medije.

U toku današnje četvorominutne sednice, pristuni članovi Odbora, kojom je predsedavao Aleksandar Jugović, jednoglasno su podržali ovo obaveštenje Skupštini. Predsedavajuća Odbora, poslanica Vesna Marjanović, prethodno je odbila da sazove ovu nelegitimnu sednicu Odbora.

Građanske inicijative podsećaju da se od početka procesa za izbor predstavnika civilnog društva u Savet Regulatornog tela za elektonske medije grubo krše procedure od strane dela Odbora za kulturu i informisanje. Očigledna je namera da se isključivanjem civilnog društva direktno onemogućavaju građani da oblikuju i kontrolišu medijske sadržaje koji im se plasiraju. Nakon odluke Skupštine Srbije, koja je bila pozdravljena od strane civilnog društva, da ne prihvati autentično tumačenje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kojim se utiče na odlučivanje civilnog društva o izboru svojih predstavnika, Odbor za kulturu i informisanje ponovo krši svoja ovlašćenja i zaustavlja izbor predstvanika civilnog društva.

Ovakve odluke, kao i način njihovog donošenja, direktno ruše vladavinu prava i krše sve principe građanske participacije, što naravno utiče i na mogućnost zaustavljanja procesa evropskih integracija.