Odbrana ljudskih prava u učionicama


 

 

 

 

 

Beograd, 1. mart 2018. godine – Građanske inicijative, uz podršku Branitelja ljudskih prava (Civil Rights Defenders), započinju implementaciju projekta pod nazivom “Odbrana ljudskih prava u učionicama”.

U okviru projekta planirano je da se izradi analiza kurikuluma i literature za građansko obrazovanje na teritoriji Republike Srbije, zatim istraživanje javnog mnjenja koje će pokazati stavove opšte populacije o efektima, potrebama i značaju građanskog obrazovanja, kao i istraživanje stavova učenika trećeg i četvrtog razreda 20 srednjih škola iz cele Srbije, njihovih nastavnika i direktora.

Ovaj projekat će doprineti povećanju vidljivosti ljudskih prava i srodnih tema u obrazovnom sistemu u Srbiji kroz jačanje uloge i uticaja građanskog obrazovanja u srednjim školama. Nakon završetka projekta, različite grupe će moći da koriste preporuke zasnovane na kvalitativnoj analizi uticaja građanskog obrazovanja koje će omogućiti povećanje informacija i podizanje svesti o značaju ljudskih prava, toleranciji, antidiskriminaciji i nenasilju. Ciljne grupe projekta uključuju: učenike srednjih škola, nastavnike građanskog obrazovanja, roditelje, školska tela, obrazovne vlasti i javnost u Srbiji.

Pratite nas i budite u toku sa “Odbranom ljudskih prava u učionicama”!