Odbrani svoje pravo na informacije

Kampanja “Da javno ne bude tajno

Drage koleginice i kolege,

Kao što verovatno već znate u toku je javna rasprava o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i traje do 19. aprila 2018. godine.

Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je predmet javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. Predložena rešenja će suziti obim prava na pristup informacijama i usporiti ostvarivanje tog prava. Iako Nacrt sadrži i neka pozitivna rešenja, ona ne mogu da spreče štetne posledice predloženih rešenja koja će umanjiti pravo javnosti da zna. Zato je važno da se što više građana uključi u javnu raspravu i da pošalje komentare na Nacrt predloženog zakona. Važno je da iskoristimo naše građansko pravo i odbranimo pravo javnosti da zna.

Pozivamo vas da se pridružite zajedničkoj incijativi:

1. potpisavanjem zajedničkog saopštenja za javnost (u prilogu). Ukoliko želite da budete potpisani, potvrdite nam odgovorom na mail civin@gradjanske.org do sutra, petka 13. aprila do 9h ujutru. Nakon toga ćemo saopštenje proslediti medijima i vama pa ga možete postaviti na vaše sajtove.

2. pozivanjem ljudi (preko vaših mailing lista) da se pridruže kampanji tako što će poslati pripremljene komenatre na Nacrt zakona putem online platforme koju smo kreirali kako bismo olakšali da se što više građana uključi. Link ka platformi: http://odbrani.pravona.info/

3. sharovanjem linka ka platformi uz poziv građanima da se pridruže  putem vaših društvenih mreža (vizuali su u prilogu)

U prilogu su tekst saopštenja i vizuali za kampanju koje možete da koristite uz post ka platformi.

Da javno ne bude tajno – materijali