Odgovor civilnog društva – COVID19

Beograd, 17. mart 2020. godine –

Sećajući se dana istinske solidarnosti, koordinacije i odgovornosti koju je prema građanima Srbije pokazao civilni sektor 2014. godine, a svesni ozbiljnosti trenutne situacije i proglašenog vanrednog stanja, želimo da objavimo da će Građanske inicijative pokrenuti novi set aktivnosti u narednom periodu. Cilj ovih aktivnosti će biti zajednički odgovor civilnog društva na probleme koje će imati građani u periodu trajanja pandemije virusa COVID19 i vanrednog stanja u Srbiji.

Ideja je da svi zajedno najpre mapiramo sve tekuće potrebe i moguće aktivnosti, a onda napravimo i koordinacionu platformu, kako bismo međusobno olakšali rad i eventualno udružili napore.

Molimo vas da nam pošaljete informacije o potrebama koje imate (npr. ako radite sa ugroženim grupama), aktivnostima koje planirate ili idejama koje imate, a mogli biste lakše da ih organizujete u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva.

U tom smislu, molimo vas da nam dostavite osnovne informacije o vašim potrebama i eventualnim planiranim aktivnostima ili idejama za rad koje se odnose na period vanrednog stanja. Pišite nam o dodatnoj pomoći za koju verujete da mogu da vam obezbede kolege iz  drugih organizacija ( dostavljanje informacija sa terena za monitoring, zaštitna oprema, potrošna roba za korisnike, online alati za rad, IT podrška, kontakti sa nadležnim institucijama), ali i drugi akteri.

BIli bismo vam zahvalni da informacije i ideje dostavite do petka, 20. marta popunjavanjem formulara u nastavku. Nakon toga ćemo vas kontaktirati i predložiti dalje korake međusobne koordinacije.

Ovo su teški dani za nas, naše organizacije, građane i građanke Srbije, ali i ceo svet. Mi verujemo da kao organizacije civilnog društva imamo dodatnu odgovornost da pokažemo solidarnost i koordinaciju i tako budemo primer svim drugim akterima našeg društva.

Posebno vas molimo da ovu informaciju prosledite na adrese što većeg broja organizacija sa kojima ste u kontaktu. Posebno pošaljite onima koje deluju u specifičnim oblastima i/ili na lokalu, jer je njihov rad je u ovoj situaciji posebno ugrožen, kao na primer:

  1. OCD koje imaju direktne aktivnosti, uglavnom na lokalu, sa korisnicima iz ugroženih društvenih grupa koji će u ovom periodu biti u stanju pojačane potrebe (stari, osobe sa invaliditetom, deca, osobe u kolektivnim centrima, pacijenti, žrtve nasilja, mentalni bolesnici, izbeglice, zatvorenici i sl.)

 

  1. OCD koje se bave praćenjem stanja ljudskih prava različitih društvenih grupa, stanjem vladavine prave i demokratije, rada lokalnih i republičkih institucija, usled potencijalne opasnosti  od sužavanja prostora za delovanje  uzrokovane uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Iako za sada moramo biti na fizičkoj distanci, svakako ostajemo udruženi kako bismo svi zajedno zaštitili sve one koji na nas računaju.

Građanske će nastaviti monitoring, zajedno sa vama, osnovnih sloboda koje su važne za rad civilnog društva i osiguraće blagovremeno alarmiranje u slučajevima teških uslova ili nemogućnosti rada organizacija.