Održan drugi sastanak Saveta Resurs centra

Beograd, 30. januar 2020. godine – Uspešan završetak prve godine rada Resurs centra (RC) za organizacije civilnog društva (OCD) i predstavljanje planova za podršku organizacijama tokom 2020. godine bili su povod za  jučerašnje okupljanje članova Saveta Resurs centra.

Sastanku su, pored  predstavnika nacionalnog i lokalnih RC-a iz Bečeja i Leskovca, prisustvovali i izabrani članovi Saveta RC-a, koji čine predstavnici donatorske zajednice i drugih udruženja, biznis zajednice i medija. Iskustva koja su tokom prve godine funkcionisanja RC-a podelili predstavnici lokalnih Resurs centara (LRC) od velikog su značaj jer daju uvid u stanje i potrebe OCD sa lokalnog nivoa.

Predlozi i komentari članova Saveta poslužiće za osmišljavanje adekvatnijih programa podrške OCD i odgovaranja na njihove aktuelne potrebe.

Najvažnija vrsta podrška koju je tokom 2019. godine RC omogućio brojnim OCD su tzv. HELP DESK usluge, tj. savetodavna i stručna pomoć OCD koja se svakodnevno pruža. RC je tokom prošle godine pružio ukupno 355 ovakvih usluga, a najveći broj odnosi se na besplatno obezbeđivanje prostora za sprovođenje različitih aktivnosti OCD. To sa jedne strane ukazuje na nedostatak sredstava za iznajmljivanje prostora za rad i aktivnosti OCD, a sa druge na nedostatak pristupačnog prostora kako bi svi zainteresovani građani mogli da se uključe u aktivnosti OCD.

Podrška OCD u svakodnevnom upravljanju, razvijanju projektne ideje, načinima finansiranja i komunikaciji pružena je kroz 12 sesija tehničke podrške kojima je prisustvovalo 67 učesnika. Takođe, sa nalazima poslednjeg  istraživanja o stanju u civilnom društvu, uslugama podrške koje se nude, ali o novinama u pravnom okviru koji utiče na njihov rad,  više od 120 predstavnika OCD imalo je priliku da se upozna, kroz učešće na 6 informativnih sesija.

Organizovanjem 17 treninga, na teme organizacionog razvoja, različitih načina za prikupljanje sredstava, korišćenje različitih načina i kanala komunikacije, pisanja predloga projekta, javnog zagovaranja, digitalnog marketinga i upotrebe podataka, RC je uticao na osnaživanje ukupno 249 predstavnika OCD iz cele Srbije.

Osim toga, 10 OCD i neformalnih grupa iz Beograda, Leskovca, Ćuprije, Rume, Bora i Bele Reke dobija mentorsku podršku članova RC-a za sprovođenje kampanja javnog zagovaranja u ciju izmene i/ili usvajanja regulative u različitim oblastima.

I tokom 2020. RC će nastaviti da svakodnevno pruža HD usluge OCD. Za razliku od prethodne godine, u fokusu programa za jačanje kapaciteta OCD biće srednje i dobro razvijene OCD imajući u vidu da su teme ovogodišnjih treninga namenjene pre svega njima. Takođe, posebna pažnja biće posvećena mapiranju, analizi potreba i kreiranju programa razvoja neformalnih grupa/pokreta i mreža OCD. U cilju daljeg razvoja saradnje i uspostavljanja otvorenijeg dijaloga između OCD i donatorske zajednice koja im pruža podršku, RC će krajem godine organizovati Prvi donatorski forum. Više informacija o Donatorskom forumu biće uskoro dostupno na našem sajtu.

Do tad, ukoliko imate bilo koje pitanje o radu OCD, pitajte nas popunjavanjem formulara u nastavku.