Održan dvodnevni trening za članice konzorcijuma Resurs centra

Beograd, 13. maj 2019. –
Održan je prvi trening za jačanje kapaciteta učesnika konzorcijuma RC-a u Beogradu, u hotelu 88 rooms, 8.i 9. maja.
Partnerima su predstavljeni nalazi Needs Assessment Report koje je izradio IPSOS o potrebama i stanju civilnog sektora u Srbiji na osnovu kojeg će biti izrađen katalog usluga RC-a. Nalaze je predstavila menadžerka projketa Bojana Selaković. Finansijsko – administrativni aspekt kao jedan od prepoznatih potreba za jačanje kapaciteta odc predstavila je finansijska direktorka GI, Jelena Stević. Komunikacione aspekte i način na koji će se komunicirati sa medijima i korisnicima predstavili su Teodora Zahirović, kao PR menadžerka GI, Vukašin Obradović i Zoran Marković, kao dugogodišnji novinari i konsultanti u PR-u Resurs Centra. Nova strategija komunikacije obuhvatiće nove načine komunikacije sa korisnicima.
Lokalni Resurs Centri na kraju prvog radnog dana predstavili su svoje polje rada u geografskim regijima u kojoma deluju.
Forca iz Požege funkcioniše kao RC već 20 godina i ponosi se činjenicom da je njihovo delovanje u Požegi osnažilo veliki broj OCD. Usluge koje su pružali do sad: pisanje projekata, strateško planiranje, javno zastupanje i lobiranje za usvajanje lok. i reg. politika i strateških dokumenta, upravljanje OCD, osnivanje OCD, M&E što će nastaviti da rade na dalje.
Narodni parlament iz Leskovca će u narednom periodu funkcionisati kao Resurs centar koji će pružati korisnicima besplatnu pravnu pomoć. Narodni parlament je u prethodnom periodu pokrenuo 44 inicijative za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, što je više nego svi ostali centri zajedno, što ih kavlifikuje kao ozbiljne poznavaoce zakonodavnog okvira. U okvuru rada RC-a mogu da ponude pravne analize, usluge računvodstva i finansija i administracije, da daju povratne informacije na predloge projekata i finansijsku dokumentaciju.
Bečejsko udruženje mladih – BUM već funkcioniše kao lokalni RC, a osim što se bavi mladima, pokreće lokalne inicijative i utiče na donošenje odluka. Njihov doprinos RC-u biće u oblasti javnih finansija, tumačenja opštinskih budžeta, prijave korupcije, procedura za javne tendere i slične oblasti u kojima su već poznati po postignutim rezultatima.