Održan kurs o jezičkim veštinama u Preševu / Në Preshevë u mbajt trajnimi rreth aftësive të komunikimit

Koliko je komunikacija bitna u svakodnevnom životu, koje su osnove komunikacije, koji sve pristupi i vrste postoje, mladima iz Bujanovca i Preševa proteklog vikenda predstavio je Aljban Selimi, novinar i urednik istraživačke redakcije Radio televizije Kosovo 1.
Pod sloganom „Umetnost komunikacije je jezik vođstva“ dvanaestoro polaznika ovog kursa učilo je o tome koliko je način izražavanja i komunikacije sa drugim ljudima bitan u njihovom predstavljanju, snalaženju u društvu i uspehu tokom školovanja, ali i kasnije, u poslovnom životu.
Jedan od osnovnih vidova komunikacije mladih u današnje vreme je preko interneta, odnosno društvenih mreža, pa su na ovom treningu učili o tome kako je najbolje bezbedno se predstaviti i komunicirati i voditi naloge na mrežama.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.


Fundjavën e kaluar, Alban Selimi, gazetar dhe redaktor i redaksisë hulumtuese në RTK1, u prezantoi të rinjve nga Bujanoci dhe Presheva se sa i rëndësishëm është komunikimi në jetën e përditshme, cilat janë bazat e komunikimit dhe cilat qasje dhe lloje ekzistojnë.

Nën slloganin “Arti i komunikimit është gjuha e lidershipit”, dymbëdhjetë pjesëmarrës në këtë trajnim mësuan se sa e rëndësishme është mënyra e shprehjes dhe komunikimit me njerëzit e tjerë në prezantimin e tyre, përballimi në shoqëri dhe suksesi gjatë shkollimit, por gjithashtu më vonë, në jetën e biznesit apo mundësitë e punësimit.

Një nga llojet themelore të komunikimit të të rinjve në ditët e sotme është ai përmes internetit apo rrjeteve sociale, kështu që në këtë trajnim ata gjithashtu mësuan se si më së miri të paraqiten, komunikojnë dhe administrojnë në mënyrë të sigurt llogaritë e tyre në ato rrjete.

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe implementuar nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet me Gradjanske Inicijative, PEN – Peer Educators Network dhe NVO Aktiv.