Održan okrugli sto u Beogradu povodom razmatranja prvog Nacrta nove Nacionalne strategije za mlade

Mos okrugli sto Beograd, 20. 10. 2014. – Danas je u Klubu Doma omladine Beograda u organizaciji Ministarstva omladine i sporta i Građanskih inicijativa održan okrugli sto na kome je razmatran prvi radni Nacrt Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrima programa MLADI SU ZAKON, tokom oktobra, organizuje niz okruglih na kojima će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije.

Okruglim stolovima je prisustvovalo preko trideset predstavnika lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privrednih subjekata, medija, stručne javnosti, mladih uzrasta od 15 do 30 godina iz Beograda, kao i Nenad Borovčanin, Snežana Klašnja i Marijana Trninić iz Ministarstva omladine i sporta, kao i Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa.

„Ovo je četrnaesti po redu okrugli sto koji organizujemo sa ciljem da uključimo ne samo državne organe, već i sve organizacije da daju svoje ideje, komentare i predloge na ovaj nacrt. Podsećamo da je ovo samo prva faza u kojoj se sakupljaju komentari koji će se razmatrati, te stoga pozivam sve zainteresovane da nam i u pisanoj formi dostave svoje komentare“, rekla je Snežana Klašnja.

S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.