Održan partnerski sastanak u okviru projekta Smart Start

Održan partnerski sastanak u okviru projekta Smart Start

Beograd, 27. septembar 2018.

Nakon ozvaničenog početka projekta partnerska organizacija CPDE iz Bosne i Hercegovine je posetila Građanske Inicijative, kao lokalnog nosioca programa. Na zatvorenom partnerskom sastanku je napravljen akcioni plan, a nakon toga je održan sastanak sa organizacijama, dobitnicama granta iz Srbije. Sastanak je osimljen kao Q&A sesija. Lokalni partneri su postavljali pitanja i zajednički su razrešene dileme.