Održan prvi trening na programu Kreiranje praktičnih politika zasnovanih na činjenicama i dokazima

Trening NDIBeograd, 8. maj 2015. – Građanske inicijative i Nacionalni demokratski institut (NDI) započeli su realizaciju programa Kreiranje praktičnih politika zasnovanih na činjenicama i dokazima, sa ciljem podsticanja informisanog dijaloga o javnim politikama koje odgovaraju na iskazane potrebe građana. Prvi trening u okviru programa održan je danas, a na njemu su prisustvovali predstavnici 5 političkih partija.
Program je prvenstveno namenjen političkim strankama u Srbiji i teži da doprinese kritičkom i konstruktivnom preispitivanju većeg broja alternativnih rešenja za probleme sa kojima se suočava društvo u Srbiji u samom procesu odlučivanja. Kako bi ostvarili taj cilj, NDI i Građanske inicijative će, u periodu maj – jun 2015. godine za stranačke predstavnike organizovati obuku za kreiranje praktičnih politika i obezbediti im konsultacije tokom njihovog rada na razvoju konkrentih javnih politika.
Istraživanja javnog mnjenja u Srbiji nedvosmisleno pokazuju da građani očekuju novi kvalitet i nov pristup u političkom odlučivanju. Uspostavljanje unutarpartijskih mehanizama za kreiranje praktičnih politika zasnovanih na činjenicama i dokazima omogućava takvu promenu, pružajući strankama materijal za informisanu parlamentarnu debatu i agrumentovano preispitivanje politika o kojima se diskutuje u parlamentu. Istovremeno, ovakav pristup razvoju politika omogućava strankama da dijalog sa građanima na lokalu učine relevantnim i da tako budu prepoznate kao istinski zastupnici potreba i očekivanja građana, što je posebno važno imajući u vidu predstojeće lokalne izbore.
Program je namenjen partijskim liderima, poslaničkim grupama i članovima stranke koji aktivno učestvuju u donošenju odluka, a obuhvata kombinaciju teorijskih i praktičnih znanja. Do okončanja programa, polaznici će biti u prilici da identifikuju, razviju i ponude na usvajanje jednu praktičnu politiku u skladu sa ideologijom i vrednostima svoje stranke. Program će biti realizovan putem zajedničkih trodnevnih obuka za predstavnike stranaka, kao i kroz pojedinačni praktičan konsultativni rad na razvoju konkretnih politika u svakoj od partija.
Učešće u programu omogućiće strankama da predlažu ona rešenja koja predstavljaju realne potrebe građana, kao i da politike vladajuće koalicije preisputuju imajući uvid upravo u te potrebe, kao i u relevantne činjenice, dokaze i najbolje evropske prakse.