Održan prvi trening u okviru Resurs Centra Gradjanskih inicijativa

trening bujanovacBujanovac 30.10.2014. –  Resurs centar Gradjanskih inicijativa odrzao je prvi trening na temu “Uvod u pisanje projekata”. Učesnici treninga su bili učesnici YouthBuild programa, profesori srednjih škola, organizacije civilnog društva, kao i Crveni krst. U okviru treninga učesnici su kroz interakciju u saradnji sa trenerom prošli teme kao što su lokalna zajednica, tehnike ispitivanja potreba i mapiranja problema u lokalnoj zajednici, civilni sektor i javno zagovaranje.

U toku rada korišćene su različite tehnike kojima je omogućeno lakše usvajanje znanja – vežbe zagrevanja, uvodna i interaktivna predavanja, “oluja ideja”, struktuirana i slobodna i diskusija, rad u malim grupama. Korišćene tehnike i način rada na radionici su u potpunosti zadovoljili očekivanja i potrebe učesnika.

Učesnici su jako dobro prihvatili temu, aktivno su učestvovali u diskusijama, postavljali pitanja, slobodno iznosili svoja iskustva i stavove u vezi sa temom lokalne zajednice i pisanja predloga projekata. Iako su gotovo svi učesnici imali predzanje o pisanju predloga projekata i o lokalnoj zajednici, većina njih nije bila upoznata sa procesom javnog zagovaranja.

„Znanja stečena na današnjem seminaru mnogo će nam pomoći u daljem radu. Obradili smo na realnim primerima većinu situacija sa kojima se inače srećemo u našem radu, što će nam sigurno omogućiti da unapredimo naše organizacije. Predavači su bili odlični,  jasni i dalvali su objašnjenja na konkretnim primerima. Količina dobijenih informacija je velika i rado ću preporučiti seminar kolegama“, rekla je Snežana Dimić, jedna od učesnica.

Resurs Centar Građanskih inicijativa nastaviće da pruža svojim korisnicima konsultacije, mentorstvo, pomoć u pripremi dokumenata, procedura i publikacija, kao i u različite obuke i kurseve.