Održan Regionalni forum “Ljudska prava i pristup informacijama”

Pristup informacijama je ljudsko pravo, poruka je Regionalnog onlajn foruma „Ljudska prava i pristup informacijama”, održanog 14. jula, koji je kroz tri panel diskusije okupio više desetina učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana – predstavnika civilnog društva, institucija, privatnog sektora, donatora, akademske zajednice i medija.

Ovo je bio šesti po redu forum u okviru serije regionalnih foruma koji okupljaju učesnike iz Srbije. Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Severne Makedonije i Crne Gore. Fokus ovog izdanja bio je na važnosti uloge ljudskih prava i pristupa informacijama u vreme pandemije, uz naglašavanje pravnih aspekata omogućavanja takve aktivnosti, kao i razmene najboljih praksi solidarnosti OCD u vezi sa ovom temom.

Forum su organizovale Građanske inicijative, u partnerstvu sa organizacijama iz regiona Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), Centrom za razvoj NVO iz Crne Gore, Kosovar Civil Society Foundation (KCSF), Partners Albania i Centrom civilnih inicijativa iz BiH, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog Fonda SAD i USAID.

Dobrodošlicu učesnicima Foruma poželele su Bojana Selaković (Građanske inicijative) i Ariola Agolli (Partneri Albanija za promene i razvoj), a potom su održane i tri panel diskusije.

U okviru prvog panela „Ljudska prava tokom i posle pandemije COVID-19“, o regionalnim, evropskim i globalnim perspektivama u ovoj oblasti govorili su Leo Pura (Partnerstvo OCD za razvojnu efikasnost CPDE), Orsolya Reich (Unija građanskih sloboda za Evropu) i Simona Mladenovska (Balkanska mreža za razvoj civilnog društva).

O tome kakva je aktuelna situacija u vezi sa pravom na pristup informacijama, i to iz različitih perspektiva – od OCD koje se bave pitanjima transparentnosti, do nezavisnih institucija i novinara, diskutovalo se u okviru drugoga panela Pristup informacijama kao ljudsko pravo: Pandemijska perspektiva, na kojem su svoja viđenja podelili Nada Maričić Đorđević (predstavnica kabineta Poverenika za informacije od javnog značaja), Ana Toskić Cvetinović (Partneri Srbija), Rade Đurić (SafeJournalists mreža) i Nevena Ružić (Fondacija za otvoreno društvo).

Sa kojim se teškoćama suočavaju zemlje u regionu kada je u pitanju pristup informacijama i koliko ograničenje tog pristupa utiče na civilno društvo i medije, bila je tema trećeg panela Ograničavanje informacija u eri Kovida-19: odgovor civilnog društva. Iskustva iz svojih okruženja predstavili su Natalija Jovanović (BIRN Srbija), Borka Rudić (Udruženje BH Novinari), Dren Gërguri (predavač na Univerzitetu u Prištini), Klejda Ngjela (CRD Albanija), Bojana Laković Konatar (Sindikat medija Crne Gore) i Biljana Nasteska Kalanoska (Udruženje novinara Makedonije).

Učesnici Regionalnog foruma usaglasili su se da su sve zemlje Zapadnog Balkana tokom pandemije prolazile kroz gotovo iste teškoće – ograničavanje pristupa informacijama, što je vodilo još većem strahu kod građana, ali i njihovom nepoverenju prema instuticijama. Poručeno je i da prethodna iskustva treba da posluže kao pouka, a Regionalni forum kao prilika – da u organizacije iz regiona u budućnosti više sarađuju, da zajedno deluju i ostvare “sinergiju koja je u prošlosti falila”.