Održan Sajam organizacija civilnog društva južne Srbije

TACSO logo novi textVranje, 17.jun –  U sredu je održan Sajam organizacija civilnog društva  (OCD) južne Srbije, u organizaciji TACSO resurs centra i grada Vranja. Organizacije civilnog društva iz Leskovca, Vranja i 5 opština iz regiona (Bujanovac, Vladičin Han, Bosilegrad, Preševo, Lebane) predstavile su svoje aktivnosti građanima.

Cilj održavanja Sajma bila je promocija rada i povećanje vidljivosti OCD, kao i njihovo umrežavanje i uspostavljanje međusobne saradnje sa lokalnim samoupravama i medijima. Na  otvorenim uličnim  štandovima, organizacije su javno prezentovale svoje projekte i aktivnosti

Zainteresovanu javnost, okupljenu na gradskom šetalištu ispred zgrade starog Načelstva, pozdravio je Branimir Stojančić, član Gradskog veća, koji je rekao da grad podržava rad civilnog sektora i da je otvoren za saradnju.

 Leopold Rollinger, menadžer programa jačanja kapaciteta Građanskih Inicijativa, kao predstavnik TACSO Resurs centra  Srbije, izrazio je nadu da su ovakvi događaji polazna osnova za unapređenje odnosa sa lokalnim samoupravama. On je istakao i da manifestacije poput Sajma povećavaju vidljivost dobrobiti koje organizacije civilnog društva pružaju svim građanima kroz svoje aktivnosti.

 Suzana Popović, ispred NVO “ABC centar” istakla je ulogu koju su OCD imale tokom poslednjih petnaest godina, a Kenan Rašitović iz udruženja OFER iz Bujanovca pozdravio je inicijativu za održavanje ovakvih skupova, kao priliku za približavanje  aktivnosti OCD svim građanima.

Sajam je nastavljen debatom na kojoj se govorilo o uključivanju OCD u procese donošenja propisa, mogućnostima za korišćenje javnih prostora za njihov rad kao i o transparentnom finansiranju OCD iz lokalnih i nacionalnih budžeta. U debati su učestvovali predstavnici/ce lokalnih samouprava i više od pedeset predstavnika OCD iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga.Prisutni su se složili da je potrebno unaprediti transparentnost prilikom podele sredstava iz lokalnih budžeta, kao i saradnju između OCD, ali i da je potrebno razmeniti znanja i iskustva na regionalnom nivou, i ojačati kapacitete lokalnih OCD. Stvaranje lokalnih i regionalnih partnerstava, izuzetno je bitno za mogućnost konkurisanja za EU projekte.

Na Sajmu su predstavljene aktivnosti Resurs centra okupljenog oko konzorcijuma koji predvode Građanske inicijative, a koji je podržan od strane TACSO-a. Prisutni građani i predstavnici OCD, imali su priliku da saznaju koju vrstu usluga pruža Resurs centar, kao i koje od usluga da odaberu u cilju jačanja kapaciteta svojih organizacija.

debata 1

Cilj delovanja Resurs Centra je pružanje podrške radi stvaranja jačeg civilnog društva i podsticajnog okruženja za njegovo funkcionisanje, kao i  održivosti TACSO funkcija po završetku projekta 2017. godine. Konzorcijum koji je izabran da bude TACSO Resurs Centar u Srbiji predvode Građanske inicijative a njegovi članovi su i: Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva podržan je od strane EU.