Održan sastanak inicijative za mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja

Beograd, 7. jul 2022.

U Kući ljudskih prava u Beogradu danas je održan uvodni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje se bave temom mentalnog zdravlja, u okviru ACT inicijative za mentalno zdravlje.

Na sastanku su prisustvovale predstavnice Caritas Srbija, Mreže NaUm, Udruženja Herc, PIN-a, Udruženja Prostor, Organizacije MDRI-S, Sigurnog Prostora, MentalHub-a i Centra Psihološko jezgro, kao i predstavnice Građanskih inicijativa.

Cilj sastanka bio je da se organizacijama predstavi ACT inicijativa za mentalno zdravlje koja se posebno fokusira na mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja organizacija civilnog društva (OCD), kao i na mentalno zdravlje mladih, da se razmene iskustva između različitih organizacija, kao i da se isplaniraju naredni koraci zajedničkog delovanja na ova dva polja.

Zajednički zaključak je da je tema mentalnog zdravlja aktivista i aktivistkinja OCD izuzetno relevantna, ali nedovoljno vidljiva u javnosti. Kao posebno važna istaknuta je tema mentalnog zdravlja mladih, kao i nedovoljna zastupljenost te teme u obrazovnom sistemu. Organizacije su se složile da prostora za delovanje ima, i dogovorena je buduća saradnja na ovom polju.

Ovaj sastanak je deo projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.