Održan trening jačanja kapaciteta romskih organizacija u Vrbasu

Vrbas, 30 jun. 2019. godine – Trenerice Resurs centra Jelena Stević i Milica Antić održale su trening za jačanje kapaciteta romskih organizacija u organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije (EHO).

Učesnici su imali priliku da prođu kroz interaktivni trening za pisanje budžeta i kreiranje zagovaračkih politika na lokalu za participativno budžetiranje.
Desetak učesnika iz Mionice, Vrbasa, Lazarevca i Šapca, naučilo je kako da budžetira svoje predloge projekata, kako da prati budžet i, na kraju, koje su finansijsko-administrativne obaveze koje svako udruženje ima obavezu da ispuni.
Drugog dana učesnici su prošli kroz program javnog zagovaranja za participativno budžetiranje i kroz čitanje budžeta u lokalnim samoupravama da bi lakše i bolje zagovarali za svoje ideje na lokalu.