Održan trening prezentacionih veština studentima i studentkinjama Arhitektonskog fakulteta

TreningBeograd, 21. januar 2015. – Dubravka Velat, osnivačica Građanskih inicijativa, konsultantkinja i dugogodišnja trenerica, održala je danas studentima V godine Arhitektonskog fakulteta univerziteta u Beogradu radionicu na temu prezentacionih veština, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije.

Radionicu je pohađalo 9 studenata/kinja koji slušaju predmet “Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj” koji vodi profesorka Danijela Milovanović-Rodić, a koji su ove godine svoje projekte vezali za temu “Studenti arhitekture za poplavljene”. Studenti/kinje su mali priliku da nauče više o tehnikama prezentacije, kao i da ono što su naučili i sami prezentuju pred grupom.