10 Apr Održan trening za razvoj lokalnih ženskih udruženja

IMG_9723Beograd, 9. april 2015. – U Beogradu je 7. i 8. aprila održan trening za razvoj lokalnih ženskih organizacija civilnog društva, koji je organizovao Resurs centar Građanskih inicijativa, podržan od strane TACSO-a. Cilj ovog  treninga je jačanje kapaciteta ovih organizacija radi ostvarivanja njihovih misija, vizija i verdnosti na efikasiniji način. U fokusu su bile teme koje su se ticale prikupljanja sredstava i pisanja projekata. Trening je pohađalo 25 učesnica iz gradova širom Srbije.

Svrha ovog treninga je bila osnaživanje predstavica lokalnih udruženja koja se bave ženskim pravima, kako bi što efikasnije obezbedile neophodne resurse za nastavak rada na poboljšanju položaja žena u lokalnim sredinama.