Održan bazični trening za OCD

TACSO by Civic Initiatives headerBeograd, 28.septembar – Sredinom ovog meseca (18-20.09.2015), u organizaciji TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa održan je bazični trening za organizacije civilnog društva (OCD) iz cele Srbije.

Trening, kome su prisustvovali predstavnici 16 OCD, imao je za cilj jačanje kapaciteta manje razvijenih organizacija i ruralnih organizacija civilnog društva u Srbiji radi ostvarivanja njihovih misija na efikasniji način. Tokom treninga učesnicima su predstavljene tehnike, veštine i principi dobrog strateškog planiranja, prikupljanja sredstava i obezbeđivanja finansijskog aspekta za funkcionisanja organizacija, kao i primeri dobre prakse.

 

IMG_9837

Endre Balassa i Đurđa Đukić, treneri, pokušali su kroz trodnevni interaktivni rad, da učesnicima ponude jasniju perspektivu rada organizacija u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, da razumeju važnost strateških dokumenata i planiranja, pitanja budžetskog planiranja i načina finansiranja i drugim bitnim elementima za uspešan rad organizacija.

“Organizacije će, nakon treninga, biti obučene da odmah preduzmu konkretne korake ka unapređenju svojih organizacija, što je i cilj ovakvih susreta” – istakla je Đurđa Đukić, jedan od trenera.

Organizacije civilnog društva, detaljne informacije i podršku, mogu naći na sajtu TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa http://razvoj.gradjanske.org/