Održana druga fokus grupa sa učenicima/ama u Užicu

Užice, 19. septembar 2019. godine  – U Užicu smo pričali sa učenicima i učenicama srednjih škola o tome šta su najveći problemi vezani za njihovo veće učešće u odlučivanju o stvarima koje ih se tiču u školi i van nje i kako ih prevazići. Mladi su kao neke od problema istakli nezainteresovanost zaposlenih u školi za njihove probleme, uskraćivanje slobode govora, strah od nerazumevanja i neuvažavanje njihovih mišljenja.

Fokus grupa u Užicu je druga po redu održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.