Održana fokus grupa sa mladima u Leskovcu

Leskovac, 04.10.2019. godine – 

U Leskovcu smo razgovarali sa direktorkom jedne srednje škole o đačkom parlamentu, građanskom vaspitanju i učeničkoj participaciji. Jedno od pitanja je bilo da li je praksa škole da nastavnicima/ama omogućava stručno usavršavanje, a odgovor je bio da je problem u tome što nastavnici građanskog dobiju taj predmet privremeno kako bi mogli da ispune normu i da oni nisu motivisani i zainteresovani za usavršavanja. Činjenica da nepostoji sistem inicijalnog obrzovanja za nastavnike/ce građanskog i da su to zapravo nastavnici drugih predmeta kojima građansko bude dodeljeno kako bi ispunili fond časova je ozbiljan problem koji degradira nastavu i suštinu ovog predmeta.

Ovo je deveta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.