Održana konferencija “Obrazovanje za novinare i medijska pismenost”

Beograd, 8-9. novembar 2016. – Fondacija Medija centar u saradnji sa Medija i reform centrom Niš organizovala je dvodnevnu nacionalnu konferenciju „Obrazovanje za novinare i medijska pismenost“. Konferencija je organizovana u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ čiji je cilj pružanje podrške nezavisnom, odgovornom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, i to stavljanjem u prvi plan pitanja u vezi sa radnim pravima novinara, medijskim slobodama, edukacijom novinara i medijsku pismenost.

15419407_10209923866547739_1998446450_oS obzirom na to da kvalitet medijskog izveštavanja, kako u Srbiji, tako i u regionu, opada, a trendovi u društvu i način informisanja velikom brzinom menjaju, jasno je da nam je potrebna edukacija u i oblasti medijske pismenost. Na ovaj način su Jelka Jovanović (urednica Novog magazina) i Kristina Lupu, menadžer projekta (Centar za nezavisno novinarstvo, Bukurešt) otvorile trening posvećen medijskoj pismenosti istakavši da je „javnost ta koja diktira trendove u novinarstvu, a da je na nama zadatak da sve društvene promene propratimo i prenesemo na adekvatan način“.

U segmentu konferencije posvećenom Ulozi medija u „medijskoj pismenost“ govorili su Dragoljub Petrović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Danas istakavši da „mediji u Srbiji ne doprinose razvoju medijske pismenost“. Na gorući problem kada je ova tema u pitanju – problem potpunog skretanja u sferu vizuelnog i zanemarivanje pisanog, jezičkog aspekta svakog informisanja, govorio je Zvezdan Mančić, Centar za razvoj fotografije. O građan15424423_1789650567969044_1729485280_nskom društvu i  građanskom vaspitanju, posmatranom kroz prizmu medijske pismenosti, govorila je Bojana Selaković, v.d. izvršne direktorke Građanskih inicijativa, istakavši da „medijska pismenost u okviru sistema obrazovanja mora biti sprovedena na način prilagođen deci“.

S obzirom na to da podaci istraživanja o medijskoj pismenosti, koje je za potrebe ovog projekta sproveo Dejan Kožul, ukazuju na opadanje kvaliteta medijskog istraživanja, prisutna je velika potreba za edukacijom iz oblasti medijske pismenosti i generalno za podizanjem svesti o značaju ove teme za građane, zaključak je debate.

Glavni događaj drugog dana konferencije bilo je predstavljanje priručnika za medije „Borba za ravnopravnost“ autorki Brankice Janković, Poverenice za zaštititu ravnopravnosti,  prof. dr Ivane Krstić, Antigone Andonov i Tatjane Jakobi. Cilj ove publikacije, nastale uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji je da  medijima učini pristupačnim domaći i međunarodni antidisk15497685_1789650661302368_1305257564_nriminacioni okvir. Priručnik je zamišljen kao vodič svim novinarima i novinarkama koje se bave temama ravnopravnosti i nediskriminacije, uz informacije o načinima postupanja i primere iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ali i Evropskog suda za ljudska prava. Publikacija takođe sadrži „Rečnik tolerancije“, odnosno listu antidiskriminatornih, rodno senzitivnih i manje poznatih termina sa objašnjenjima.

Dobra prilika da se loš trend medijskog izveštavanja promeni, jeste aktuelni proces kreiranja nove medijske strategije, koji daje priliku da se svi zainteresovani relevantni subjekti uključe i daju adekvatan doprinos razvoju medijske pismenosti u Srbiji.