Održana obuka za pisanje predloga projekata u Boru

Bor, 30.mart 2017.godine – 28. i 29. marta  održan je prvi deo obuke, od planirane dve, za pisanje predloga projekata, u organizaciji Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije i TACSO kancelarije u Srbiji i resursnog centra.

Događaj je okupio 33 učesnika iz 8 opština regiona istočne Srbije (Borski i Zaječarski okrug): 20 predstavnika OCD i 13 predstavnika lokalnih samouprava, razvojne agencije i biznis inkubatora. Predavači na obuci, Vesna Piperski Tucakov i Endre Balaša detaljno su predstavili šta je sve neophodno za uspešan predlo
g projekta: koji su to preduslovi za uspešno pisanje i

implementaciju projekata, neophodni strateški dokumenti, vrednosti organizacije predlagača, specifičnosti EU projekata, problemi identifikovani u oblasti korišćenja EU fondova u Srbiji, karakteristike dobrog predloga projekta, analiza problema, primeri prakse i drugo.
Takođe, na početku obuke, učesnicima je predstavljen TACSO projekat i usluge koje TACSO i Resursni centar Građanskih inicijativa pružaju organizacijama civilnog društva.
Prisutni su aktivnim učešćem i ocenama u evaluacionim upitnicima iskazali svoje zadovoljstvo i utiske.