Održana obuka za primenu Smernica za uključivanje OCD u proces donošenja propisa u Kruševcu

Beograd, 27. oktobar 2017. godine – U sredu, 25. oktobra u Kruševcu, održana je druga od četiri predviđene obuke za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuku su organizovali Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije i TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji.

Obuci su prisustvovali predstavnici udruženja iz Kruševca i okoline kao i predstavnici lokalnih vlasti.

Organizacije civilnog društva imale su priliku da se upoznaju sa radom Kancelarije, da upoznaju mehanizme koje mogu da iskoriste za uticanje na državne organe u procesu donošenja propisa, kao i da predstave Kancelariji probleme sa kojima se suočavaju na lokalu.

Nakon teorijskog dela obuke, predstavnici OCD iz Kruševca i okoline imali su priliku da učestvuju u radionici koja je simulirala proces učešća u donošenju propisa na lokalnom nivou kroz metode koje su im predstavljene.

Treća obuka biće održana u Nišu, 30. oktobra 2017. godine.