Održana obuka za primenu Smernica za uključivanje OCD u proces donošenja propisa u Nišu

Beograd, 1. novembar 2017. godine – Predstavnice RC Građanskih inicijativa su u saradnji sa Kancelarijom za sardnju sa civilnim društvom organizovale su Obuku za primenu Smernica za saradnju organa javne uprave sa OCD u procesu donošenja propisa u Nišu 30.10.2017.

Treningu su prisustvovali predstavnici OCD iz južne Srbije, a trening su držali predstavnici Kancelarije za saradnju sa OCD Tijana Rolović i Danilo Rodić, kao i predstavnica Građanskih inicijatica Bojana Selaković. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama i metodama uključivanja u donošenje odluka na lokalnom nivou. Takođe, oni su predstavili svoje probleme u komunikaciji sa donosiocima odluka.

Predstavnici organizacija su na obuci mogli da saznaju kako da uspostave partnerstvo sa predstavnicima lokalne vlasti. Simulacija procesa učešća u zakonodavnom procesu je privukla najviše pažnje i pokazala se kao najkorisniji deo treninga.

Smernice možete pronaći na linku, a sledeći trening predviđen je u Beogradu 29.11.2017. u Kući ljudskih prava.