Održana obuka za Udruženja pacijenata

Qklub seminarBeograd, 30. novembar 2014. – U Beogradu je, od 28. do 30. novembra 2014. godine, održan trening za predstavnike udruženja pacijenata „Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite“ u organizaciji Q-klub-a i Građanskih inicijativa. Na treningu su učestovali predstavnici 20 udruženja iz različitih gradova u Srbiji.

Cilj treninga bio je da doprinese izgradnji civilnog društva, konkretno udruženja pacijenata, za javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite, da osnaži udruženja pacijenata kako bi mogli da stvore partnerstva sa drugim zainteresovanim stranama u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite, kao i da doprinesu aktivnijem uključivanju pacijenata u razvoj politika i standarda koji na njih imaju uticaj. Pored toga, jedan od ciljeva treninga bio je da obezbedi informacije o zakonskom okviru koji reguliše prava i obaveze pacijenata, te da identifikuje mogućnosti za saradnju i zajedničke akcije.

Uspešno realizovan trening sprovele su treneri Tima TRI, Snežana Stojanović i Sonja Todorović. Učesnici su imali priliku da kroz kombinaciju predavanja i praktičnih vežbi nauče veštine i saznaju o procesu javnog zastupanja sa posebnim fokusom na oblast zdravstveme zaštite, gde oni inače ostvaruju svoje interese.  Na jednoj od sesija sa učesnicima je o situaciji u zadravstvenoj zaštiti i mogućnostima za unapređenje položaja pacijenata razgovarao dr Dragan Delić, predsednik Lekarske komore Srbije.

Projekat je podržala kompanija Glaxo Smith Kline.