Održana sesija tehničke podrške udruženjima građana Moravičkog okruga u organizaciji TACSO Resurs centra

TACSOU Čačku je u danas održana sesija tehničke podrške udruženjima građana iz Čačka i drugih gradova Moravičkog okruga u organizaciji TACSO Resurs centra.

Cilj održavanja ovog događaja bilo je pružanje podrške organizacijama civilnog društva u prevazilaženju najčešćih problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, ali i izgradnji njihovih jačih i kvalitetnijih odnosa sa lokalnom samoupravom i drugim relevantnim subjektima u zajednici.

20150611_105232

Na događaju je prisustvovalo dvadeset organizacija civilnog društva iz Čačka, Guče i Kraljeva, kao i Nada Vuksanović, načelnica gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka. Prisutni su imali priliku da iznesu svoja iskustva i viđenje odnosa sa lokalnom samoupravom, odnosno, civilnim sektorom. Prezentovane su prakse Gradske uprave i najavljene potencijalne zajedničke aktivnosti u budućem periodu u cilju uspostavljanja kvalitetnog dijaloga kao baze za uspostavljanje efikasnog partnerstva Gradske uprave i civilnog sektora.

Prisutni predstavnici organizacija civilnog društva su se složili da je, pored sistemskih izmena u institucionalnom okviru, potrebno i umrežavanje sektora, uspostavljanje zajedničkih platformi i jedinstvenog nastupa prema lokalnoj samoupravi.

20150611_105244U drugom delu događaja, predstavnici organizacija civilnog društva  su, kroz interaktivne radionice, ojačali svoje kapacitete u oblastima finansijsko- administrativnih procedura, pisanja predloga projekata i promocije svog rada.

Sesija je organizovana uz podršku UG Alternativa za Čačak i Grada Čačka.