Održana trbina u Nišu “Medijska stvarnost- u susret medijskoj strategiji”

Beograd, 07. avgust 2018. godine –

U Nišu je danas održana tribina ” Medijska stvarnost- u susret medijskoj strategiji” u Media i reform centru organizaciji  Udruženog pokreta slobodnih stanara. Na tribini su govorili Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja, Zorica Miladinović, dopisnica lista Danas iz Niša, Robert Kasumović iz Lige Roma i Milosav Jukić iz Udruženog pokreta slobodnih stanara.

Na tribini je bilo reči o predlozima za medijsku strategiju, medijskoj decentralizaciji Srbije, informisanju na jezicima nacionalnih manjina, kritikama projektnog finsansiranja medija i aktuelnom položaju novinara u Srbiji.

Glavna pitanja na tribini odnosila su se na očekivanja od nove Medijske strategije, kakva nam je medijska stvarnost i gde su u svemu tome građani kao korisnici i finansijeri medijskih usluga.

“Mediji nisu u funkciji dijaloga, deliberacije i pozivanja vlasti na odgovornost već su zloupotrebljavani, što može da ima nesagledive posledice “, naveo je Zoran Gavrilović. On je istakao da između jedne trećine i jedne četvrtine građana, prema istraživanjima koja je sprovodio BIRODI, smatra da ne dobija relevantne informacije iz medija. Takođe, Gavrilović se osvrnuo na činjenicu da ljudi sa katedri novinarstva, komunikologije i žurnalistike sa fakulteta u Srbiji nisu izrazili svoj stav o Medijskoj strategiji.

“U procesu izrade medijske strategije koji je u toku i koji tek sledi građani moraju da budu više uključeni “, navela je Bojana Selaković. Predlozi koji bi mogli biti uključeni u medijsku strategiju građani mogu da daju preko udruženja građana, međutim, kako navodi Selaković, UG su jedino u mogućnosti da prisustvuju tematskim sastancima i nisu deo radne grupe za izradu strategije.

Ona je takođe istakla je da je glavni problem koji se javlja, manjak poverenja građana u medije i organizacije civilnog društva.” Dok ne dođemo u situaciju da građani prepoznaju i reaguju kada dođe do sistemskih problema koji ugrožavaju slobodu medija ništa se neće promeniti, građenje odnosa poverenja sa građanima je jedino što nam je preostalo”, navela je Selaković.

Robert Kasumović je naveo da kada je u pitanju informisanje na jezicima nacionalnih manjina postoji samo jedna emisija na pokrajinskom javnom servisu koja informiše romsku nacionalnu manjinu, dok lokalni mediji emituju program na jezicima nacionalnih manjina koji nije informativnog karaktera.

Zaključak sa održane tribine je da se interes građana ne može ostvarivati bez učešća građana u čitavom procesu.