Održana treća fokus grupa sa srednjoškolcima u Bajinoj Bašti

Bajina Bašta, 20. septembar 2019. godine – Sa učenicima/ama i nastavnicima/ama  srednjih škola u Bajinoj Bašti pričali smo, između ostalog, o građanskom vaspitanju i novim izbornim predmetima. Učenici su zadovoljni novim predmetima, posebno jer im se novim programima pruža dosta prostora  za kreativnu slobodu. Istakli su da im nedostaje materijala za temu medijske pismenosti. Kao značajnu potrebu nastavnici građanskog vaspitanja istakli su dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje.

Ovo je treća fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.