15 Jan Održana završna konferencija Ubrzajmo ljudska prava!


1510366_773693069344566_3299415980592471271_nBeograd, 15. 1. 2015. – Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta Ubrzajmo ljudska prava!, organizovao je danas konferenciju u hotelu Ramada u Podgorici, kao završni javni događaj istoimenog projekta, koji je sprovodio CGO u saradnji sa Građanskim inicijativama od novembra 2013. do januara 2015, a uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Na konferenciji su kao završna aktivnost dodijeljeni sertifikati grupi mladih novinara koji su pohađali obuku u oblasti razvoja tehnika za praćenje u slučajevima kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori i dodijeljene po prvi put nagrade za najbolji najbolje tekstove u izvještavanju o ljudskim pravima u 2014.godini.

Projekat Ubrzajmo ljudska prava! imao je za cilj jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršku mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju političkog učešća i zastupljenosti građana i građanki. Konkretnije, projekat teži unapređenju praćenja i zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori kroz pojačano i aktivno učešće organizacija civilnog društva.

Konferencija je okupila oko 80 predstavnika/ca NVO sektora, institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava kroz različite aspekte, političkih partija, medija i diplomatskih predstavnika.

Vuše informacija možete pronaći ovde.