Oformljen Savet Resurs centra

Beograd, 2. oktobar 2019. godine – Kako bi Resurs centar na što bolji način mogao da radi sa aktivnim građanima iz cele Srbije, odlučili smo da uključimo sve relevantne aktere u svoj rad.

Uloga Saveta Resurs centra je da usmerava, pruža podršku i ocenjuje sprovođenje projektnih aktivnosti. Osim toga, Savet treba da obezbedi i usklađenost rada RC-a sa drugim relevantnim projektima i aktivnostima.

Imajući u vidu potrebu da Savet RC-a bude potpuno reprezentativno telo, članovi Saveta RC-a  su zainteresovane strane koje predstavljaju različite sektore, geografska područja i nivoe odlučivanja.

Izabrani članovi su:

Predstavnici udruženja medija: NUNS

Mreža organizacija: KOMS

Organizacije civilnog društva lokalnog i nacionalog karaktera: Duga Šabac i Beogradska otvorena škola.

Donatorska zajednica: predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Predstavnici institucija: Kancelarija za saradnju sa OCD.

Nakon održanog prvog sastanka, članovi Saveta će nastaviti da rade na poboljšanju usluga Resurs centara.