OGP samit 2019

OGP platforma trenutno jedini okvir u Srbiji u kome se dešava istinski dijalog

U Kanadi je od 29-31. maja održan 6. Globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP).

Samit je okupio 79 zemalja članica i 20 lokalnih vlada Partnerstva za otvorenu upravu. Takođe su učestvovali i predstavnici lokalnih i regionalnih vlada, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i šire. Cilj samita je deljenje znanja i zajedničko stvaranje rešenja za otvorenije i transparentnije vlade širom sveta.

Programska direktorka GI, Bojana Selaković govorila je na sesiji “OGP in Eastern Partnership and Western Balkans Countries: Raising the Ambition”.

Sesija se fokusirala na to kako OGP može biti efikasna platforma za unapređenje ključnih reformi upravljanja u tim zemljama. Takođe, poslužila je i kao prilika za razmenu naučenih lekcija i uspešnih priča koje mogu poslužiti kao motivacija i inspiracija za buduće poduhvate. Na sesiji su učestvovali visoki predstavnici vlada i organizacija civilnog društva.

Govornici na sesiji bili su Damjan Mančevski, Ministar za informaciono društvo i upravu, Severna Makedonija; Eduard Aghajanyan, šef kabineta premijera, Jermenija; Elena Beradze, zamenica ministra državne uprave, Gruzija; Anastasiya Kozlovceva, Transparency International Ukrajina, Ukrajina; Giorgi Kldiashvili, Institut za razvoj slobode informisanja, Gruzija; Bojana Selaković, Građanske inicijative, Srbija i Jeff Lovitt, New Diplomacy & OGP IRM Nezavisni panel eksperata, Češka Republika.

Bojana Selaković predstavila je izazove sa kojima se Srbija suočava u sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu.

Kao najvažnije, Bojana je istakla da se mora voditi računa o balansiranju različitih vrednosti i prinicipa OGP. Digitalizacija koja podrazumeva otvorene podatke i e-usluge ne može biti zamena za potpunu transparentnost vlasti.

Takođe, istakla je da je OGP platforma trenutno jedini okvir u Srbiji u kome se dešava istinski dijalog.

Razmena argumenata i kvalitetno dolaženje do rešenja uzrokovali su da se u Akcioni plan za OGP stave izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi iako se njegove izmene traže već 10 godina.

“Tek kada smo taj zahtev povezali sa digitalizacijom i tražili da se uvedu e-peticije uspeli smo da naterao vladu da se obaveže na izmenu zakona”, zaključila je Selaković.

Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Takođe, Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja međunarodni forum za dijalog i deljenje iskustava između izvšne vlasti, organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Srbija je ovoj inicijativi pristupila 2012. godine i do sad je usvojila tri Akciona plana.