Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći

Beograd, 19.septembar 2017. godine – Ministarstvo pravde uz podršku Svetske banke organizuje Okrugli sto vezan za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Kragujevcu 6. oktobra od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Višeg suda u Kragujevcu.

Osnovni cilj okruglog stola jeste diskusija različitih aktera koji pružaju besplatnu pravnu pomoć u Republici Srbiji o predloženim rešenjima u Nacrtu, dakle jedinica lokalne samouprave, advokata, organizacija civilnog društva, pravnih klinika itd.

Pozivamo Vas da učestvujete i doprinesete diskusiji svojim predlozima i/ili iskustvom.

Svoje učešće potvdite na email dkoturovic@mpravde.gov.rs najkasnije do 3. oktobra.

Okrugli stolovi na ovu temu biće organizovani i u drugim gradovima tokom jeseni, a o datumima ćete biti blagovremeno obavešteni.

U prilogu je Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je radna grupa izradila u aprilu, na poslednjem sastanku.

Nacrt Zakona o bpp 2017