Okrugli sto povodom izrade Nacionalne strategije za mlade

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg Akcionog plana za period od 2015. do 2018. godine., Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrom za beogradski okrug okrug programa MLADI SU ZAKON – Građanske inicijative, 20. oktobra 2014. godine sa početkom u 11.30 časova organizuje okrugli sto u Klubu Doma omladine Beograda (Makedonska 22) na kojem će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije i akcionog plana.

Okruglom stolu će, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta i Građanskih inicijativa, prisustvovati i predstavnici lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privredni subjekti, mediji, stručna javnost, mladi uzrasta od 15 do 30 godina i drugi zainteresovani učesnici.

Nacrt nove strategije i akcionog plana možete preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs ili omladinskog internet portala www.mos.gov.rs/mladisuzakon