Građanske inicijative obeležile Međunarodni dan ljudskih prava u Novom Pazaru i Bujanovcu

10.decembar, 2015.godine – Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava kancelarija Građanskih Inicijativa u Novom Pazaru, organizovala je okrugli sto pod nazivom “Mladi za ljudska prava, izazovi i perspektive”, na kome su učešće uzeli predstavnici/e omladinskih organizacija, institucija za mlade, predstavnici/e učeničkih parlamenata u Novom Pazaru , predstavnik aškalijske nacionalne manjine, kao i predstavnik OEBS-a.

DSC_0132

Cilj okruglog stola, koji je najvećim delom okupio mlade ljude, bio je da se podsetimo kako i na koji način možemo prepoznati kršenje ljudskih prava i koji sve mehanizmi zaštite postoje, kako u našoj zemlji tako i na međunarodnom nivou. Mladi su razmenili međusobna iskustva po pitanju kršenja ljudskih prava, a zaključak je da je diskriminacija vrlo česta pojava i da se mora uložiti još puno truda na njenom suzbijanju, a upravo su mladi ljudi ti koji trebaju biti nosioci pozitivnih promena po ovom pitanju.

Predstavnik aškalijske nacionalne manjine, Muhamed Behrami, istakao je da je diskriminacija po rasnoj i nacionalnoj osnovi vrlo čest slučaj kada je ova nacionalna manjina u pitanju i da se iz tog razloga njeni pripadnici/e vrlo često plaše da slobodno ispoljavaju i koriste svoj jezik, kulturu i običaje, jer su često izloženi napadima i čak fizičkom nasilju. Istakao je da je ovo prvi put da mu se ukazala prilika da govori u ime svoga naroda i da se plaši, da gore navedeni razlozi dovode do toga da oni gube svoj identitet i da nisu u mogućnosti da u potpunosti uživaju prava koja im pripadaju.

DSC_0136

Almir Vučelj ispred kancelarije OEBS-a u Novom Pazaru, istakao je da je OEBS jedna od međunarodnih organizacija koja se ozbiljno bavi pitanjem zaštite ljudskih prava i učesnike/ce upoznao sa mandatom i nadležnostima ove organizacije.

Građanske inicijative su kao primer dobre prakse omladinskog aktivizma i podizanja svesti o važnosti brige i zaštite ljudskih prava, pre svega prava na život, prepoznale akciju Unije srednjoškolskih parlamenata Novog Pazara, u kojoj su ovi mladi ljudi 40 dana u 6 novopazarskih srednjih škola, sakupljali odeću, obuću, higijenska i ostala neophodna sredstva, koja su potom uručili kao pomoć migrantima u prihvatnom centru u Preševu. Ovom prilikom im je za pomenutu akciju uručeno priznanje od strane Građanskih inicijativa  i pružena podrška za uspešan nastavak rada na polju razvoja aktivizma i volonterizma kod mladih.

DSC_0140

 

 

U Bujanovcu, u srednjoj stručnoj školi “Sveti Sava” održana je radionica na temu “Ljudska prava i diskriminacija” koja je naišla na pozitivne reakcije učenika, koji su izrazili želju za više sličnih radionica.

iniciativa-d1

Pedagogica ove škole zahvalila se timu Građanskih inicijativa na dugogodišnjoj saradnji i istakla značaj ovakvih radionica, s obzirom da  su se neki učenici ove škole po prvi put susreli sa terminima ljudskih prava, jer ne pohađaju nastavu građanskog vaspitanja.
Pored toga, aktivisti/kinje Youth Build programa su u nekoliko srednjih škola, kao i u centru grada delili brošure.

Capture