Opstrukcija procesa dostavljanja prigovora tokom izbornog procesa

Kampanja FERKA izražava ozbiljnu zabrinutost zbog opstrukcije procesa podnošenja prigovora na ime predsednika Aleksandra Vučića na izbornim listama, koja se manifestuje kroz otežan proces predaje prigovora od strane birača. Kampanja FERKA apeluje na odgovorne u opštinama da omoguće predaju prigovora na pisarnicama tokom trajanja roka za predaju, kako bi se omogućilo građanima da u zakonskom roku od 48 sati, bez ometanja, podnesu prigovore na izbornu listu. 

Danas su se građani suočavali sa situacijom da su sa pisarnica upućivani u kancelarije u kojima nije bilo nikoga. Pronalaženje po opštini službenika ili članova izbornih komisija da bi se predao prigovor, ne sme da predstavlja standard jer to direktno uskraćuje biračka prava. Takođe, po prijavama sa terena, opštine u kojima su pisarnice zatvorene nedeljom su direktno onemogućavale birače da tokom jučerašnjeg dana podnesu prigovore. 

S obzirom na to da je za podnošenje prigovora na izbornu listu zakonom određen rok od 48 sati od proglašenja liste, ograničeno radno vreme pisarnica faktički skraćuje ovaj rok i onemogućava birače da ostvare svoje pravo na prigovor. Ovakva praksa direktno utiče na pravičnost izbornog procesa. Većina rešenja je postavljena na sajt RIK-a u sred noći, tako da rokovi i ističu u to isto vreme dva dana kasnije. 

Do sada je u 75 opština izdato rešenje koje omogućava podnošenje prigovora, uključujući sve beogradske opštine, većinu niških opština, grad Novi Sad, većinu vojvođanskih opština i opština po centralnoj Srbiji, a neki rokovi za predaju prigovora ističu već večeras. Još 13 opština nije donelo rešenja, ali se predaja lista i objavljivanje rešenja očekuje u narednim satima.

Zahtevamo od opština da omoguće kontinuiran rad pisarnica u skladu sa zakonskim rokovima i izbornim aktivnostima, kako bi se poštovalo pravo građana da učestvuju u izbornom procesu bez nepotrebnih prepreka. Podsećamo građane koji podnose prigovore da provere radno vreme u svojim lokalnim samoupravama i da se jave na mail ferka@gradjanske.org ukoliko su onemogućeni da predaju prigovor. 

Za više informacija o opštinama u kojima je do sada izdato rešenje za podnošenje prigovora, preuzimanje prigovora i uvid u rokove za podnošenje posetite sajt ferka.rs.