Organizacije civilnog društva: Podneli smo krivične prijave zbog zloupotrebe institucija

Beograd, 27. septembar 2021. godine

Finansijski podaci organizacija civilnog društva javno su dostupni i mogu se dobiti na legalan način. Osnovano sumnjamo da su službenici Uprave za pranje novca zloupotrebili institucije i dostavili podatke o transakcijama Srpskom telegrafu koje su takođe nelegalno pribavili tokom afere „Spisak“. Organizacije potpisnice su podnele krivičnu prijavu protiv Uprave za sprečavanje pranja novca i urednika dnevnog lista Srpski telegraf Milana Lađevića. 

U svojoj tabloidno-huškačkoj kampanji “Zapadni megafoni dobili milione” Srpski telegraf objavio je podatke koje je jedino mogao dobiti nelegalno koristeći izvode iz banke i obaveštenja o deviznom prilivu. Ove podatke je Uprava tražila od banaka u aferi “Spisak” iz jula prošle godine.

Ukoliko istražni organi ne reaguju na ovakvu flagrantnu zloupotrebu podataka i ne pokrenu postupak, to će značiti da ničiji podaci nisu bezbedni i da je otvoren lov režima i na najosetljivije podatke svakog građanina Srbije.

Dokaz zloupotrebe uočljiv je kod potpisnica ovog saopštenja – Nacionalne koalicije za decentralizacijuYUCOM-aBeogradskog centra za bezbednosnu politikuInicijative mladih za ljudska prava i Građanskih inicijativa.

Navodimo primer – u spornom tekstu objavljen je netačan naziv jednog od donatora NKD-a i  YUCOM-a – ,,US Department of State GFSC” umesto USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj).

,,US Department of State GFSC” – je skraćenica koja se nalazi samo na dva dokumenta, od kojih oba predstavljaju poslovnu tajnu: Obaveštenju o deviznom prilivu i Izvodu sa računa u banci.

Srpski telegraf je pogrešno protumačio nelegalno pribavljene podatke i onda su ovu skraćenicu u spornom tekstu naveli kao naziv donatora organizacija. Istraga treba da utvrdi ko je iz Uprave za pranje novca ili povezanih institucija prekršio zakon i dostavio podatke Srpskom telegrafu.

Organizacije potpisnice nemaju šta da kriju. Finansijski podaci naših organizacija javno su dostupni na našim sajtovima i na sajtu Agencije za privredne registre. Svi podaci prolaze kontrolu organa Republike Srbije. Nijedan mediji nije smeo da pribegne nelegalnim sredstvima da bi došao do njih. Tražimo da urednik Srpskog telegrafa bude saslušan, kao i odgovorni u Upravi i povezanim institucijama. Podnosimo krivičnu prijavu zarad zaštite ustavnog poretka.

Ponavljamo – ništa nije tajno u vezi sa našim finansijama, svaki projekat radimo u javnom interesu građana Srbije i legalno koristimo međunarodne fondove, iste one koje u mnogo većem obimu koristi i Vlada Srbije.