Oslobođenje od PDV-a za učesnike programa “Evropa za građane i građanke”

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za EU program „Evropa za građane i građanke“ sa zadovoljstvom obaveštava sve učesnike ovog programa da je na osnovu mišljenja dobijenog od strane Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem od 10. jula 2017. godine, moguće oslobođenje od poreza na dodatu vrednost (PDV) za sve učesnike ovog programa iz Srbije. Poresko oslobođenje može se ostvariti po proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 86/15, 11/16 i 21/17).

Program „Evropa za građane i građanke” je od novembra 2012. godine otvoren i za učesnike iz Republike Srbije. Novi program „Evropa za građane i građanke” uspostavljen je Uredbom Saveta (EU) broj 390/2014 od 14. aprila 2014. godine[1] a sprovodi se u tekućem budžetskom periodu od 2014. do 2020. godine.

Kroz Program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” promoviše se zajednička evropska istorija i vrednosti, i podstiče osećaj odgovornosti za način na koji će se Evropa razvijati. Kroz ovaj program podstiče se učešće građana i građanki u svim vidovima života Zajednice, te im tako omogućuje da učestvuju u izgradnji i povezanosti Evrope. Opšti ciljevi programa su doprinos razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, promovisanje evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU.

Pravo učešća u programu EFC imaju organizacije iz država članica EU i ostale države koje imaju potpisan međunarodni sporazum (države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU i države članice EFTA). Korisnici mogu biti neprofitne organizacije, pre svega organizacije civilnog društva (nevladine organizacije), lokalne samouprave i javne ustanove poput muzeja, arhiva, obrazovnih i ustanova kulture.

 


[1] Council Regulation (EU) No 390/2014 of 14 April 2014.